Platby 

 

Platby můžete provést hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem.

 

Školné

Hotelnictví 19 000 Kč za školní rok, číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

Pedagogické lyceum: Humanitní studia 11 500 Kč za školní rok, číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

Pedagogické lyceum: Tělesná výchova a sport 19 000 Kč za školní rok,  číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

 

Školné na 1. pololetí daného školního roku je splatné do 30. 6. téhož roku.

Školné na 2. pololetí daného školního roku je splatné do 31. 1. téhož roku.

(školné se platí za 10 měsíců školy v každém ročníku, po dvou splátkách v uvedených termínech)


Obědy

číslo účtu: FIO BANKA: 2301275859/2010, v.s. rodné číslo žáka


Výlety, lyžařský výcvik apod. 

číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka


"Vždycky je důvod jít do školy."

(Sklepapán)

BLÍŽÍCÍ SE AKCE

Harmonogram školního roku

Jarní prázdniny

15. 2. 2021 – 19. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021 – 2. 4. 2021

 Školy Bohemia Chrudim

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA

adresa Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim telefon 469 630 249 mobil 733 712 599 e-mail  sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz