Hotelnictví

65-42-M/01 Hotelnictví, školné 19 000 Kč za školní rok

 

Škola Bohemia nabízí čtyřletý maturitní obor 65-42-M/01 – Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus).

Žák získává obchodně podnikatelské vzdělání s užším zaměřením na hotelový provoz. V průběhu studia spolupracujeme s firmami, s nimiž lze navázat kontakt z hlediska budoucího uplatnění.  

Naši žáci mohou využít možnosti pracovní stáže v zahraničí (např. tříměsíční prázdninová praxe v německých gastronomických zařízeních, měsíční praxe v gastronomických zařízeních ve Velké Británii či Irsku v rámci programu Erasmus+) a praktikují v Grand hotelu Pupp Karlovy Vary a v Hotelu 100 v Pardubicích.

Popis uplatnění absolventů v praxi:

– Pracovník hotelového provozu

– Pracovník veřejného stravování

– Pracovník cestovního ruchu

– Pracovník obchodně podnikatelské sféry

– Pracovník středního managementu ve všech organizačně právních formách podnikání

Absolventi nacházejí uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a v dalších službách cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Kromě přímého pracovního uplatnění mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na hotelnictví, ekonomii či cestovní ruch. Jsou motivováni i k dalšímu studiu v zahraničí tak, aby se stali skutečnými odborníky na problematiku hotelnictví a služeb v cestovním ruchu.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 25. 11. 2020

středa 20. 1. 2021

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    12. duben 2021

2. termín    13. duben 2021

 

 Školy Bohemia Chrudim

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA

adresa Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim telefon 469 630 249 mobil 733 712 599 e-mail  sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz